PONDOK PESANTREN API TEGALREJO MAGELANG
 Asrama Perguruan Islam (API)

Pendiri

 • KH Chudlori


Pengasuh 

 • KH Chudlori (1944-19500 an)
 • KH Abdurrohman Chudlori ()
 • KH Achmad Muchammad Chudlori
 • KH Mudrik Chudlori
 • KH Damanhuri Chudlori
 • KH Yusuf Chudlori


Alamat

Tegalrejo. Magelang


Tingkatan kelas 


Ada delapan tingkatan yang harus dilalui :

Shifir

  • tulis arab
  • tarikh
  • sorogan juz amma
  • fasholatan

Ibtidaiyyah

  • meliputi tartilul Qur’an
  • Ta’limul Muta’allim
  • khottul jamil
  • fiqh jawan
  • jurumiyyah jawan
  • tajwid jawan

Al jurumiyyah

  • Al-Jurumiyyah
  • Safinatun najah
  • tartilul Qur’an
  • tajwid
  • Aqidatul Awam

As Sorof

  • As-shorof
  • Al-I’mrithi
  • Qowa’idul I’rab
  • Fathul Qorib

Al fiyyah

  • Alfiyah Ibnu Malik
  • Minhajul Qowim

Fathul Wahab

  • Fathul Wahab
  • Jauharul Maknun
  • pendalaman Fathul Qorib Ula

Al Mahally

  • Al-Mahally
  • Mantiq
  • Faroidl
  • pendalaman Fathul Wahab Tsany

Al Buchory

 • Al-Buchory
 • Qowa’idul Fiqhiyyah
 • Mustholah Hadits

Ihya' Ulumuddin

 • Ihya U’lumuddin
 • Bachsul masail


Unit cabang pendidikan 

 •   Asrama Perguruan Islam Perempuan (APIP) 1 diasuh oleh KH Mudrik Chudlori
 • Asrama Perguruan Islam Perempuan (APIP) 2 diasuh oleh KH. Damanhuri Chudlori
 • Yayasan Subbanul Wathon diasuh oleh KH Yusuf Chudlori
  • Meliputi STAIS
  • SMK TI
  • SD IT
  • TK IT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tulis komentar anda untuk hal apapun yang masih berhubungan dengan post pada halaman ini. Dukungan tag HTML: Bold Text, Italic Text, and Link Text (Hanya jika diperlukan).