Asmaul Husna
Asma'ul Husna

bismillahirrochmaanirrochiim

Allahumma innaa nas'aluka bismika

Ya allohu yaa rochmaan
Yaa rochiimu yaa maalik
Yaa qudduusu yaa salaam
Yaa mu'minu yaa muhaimiin

Yaa 'aziizu yaa Jabbar
Yaa mutakabbiru yaa khooliq
Yaa bari'u yaa mushowwir
Yaa ghoffaaru yaa qohhaar

Yaa wahhaabu yaa rozzaaq
Yaa fattaachu yaa'aliim
Yaa qoobidlu yaa baasith
Yaa khoofidlu yaa roofi'

Yaa mu'izzu yaa mudzill
Yaa samii'u yaa bashiir
Yaa chakamu yaa 'adlu
Yaa lathiifu yaa khobiir

Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Muchammadur rosulullooh

Yaa chaliimu yaa'adhiim
Yaa ghofuuru yaa syakuur
Yaa 'aliyyu yaa kabiir
Yaa chafiidhu yaa muqiit

Yaa chasiibu yaa jaliil
Yaa kariimu yaa roqiib
Yaa mujiibu yaa waasi'
Yaa chakiimu yaa waduud

Yaa majiidu yaa baa'its
Yaa syahiidu yaa chaqqu
Yaa wakiilu yaa qowiyyu
Yaa matiinu yaa waliy

Yaa chamiidu yaa muchshii
Yaa mubdi-u yaa mu'iid
Yaa muchyii yaa mumiit
Yaa chayyu yaa qoyyuum

Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Muchammadur rosulullooh


Yaa waajidu yaa maajid
Yaa waachidu yaa achad
Yaa shomadu yaa qoodir
Yaa muqtadiru yaa muqoddim

Yaa mu akhiru yaa awwaal
Yaa aakhiru yaa dhohiir
Yaa bathiinu yaa waalii
Yaa muta'aalii yaa barru

Yaa tawwaabu yaa muntaqim
Yaa 'afuwwu yaa ro'uuf
Yaa maalikal mulki
Yaa dzal jalaali wal ikroom

Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Muchammadur rosulullooh

Yaa muqsithu yaa jaami'
Yaa ghonniyyu yaa mughnii
Yaa maani'u yaa dloorru
Yaa naafi'u yaa nuuru

Yaa haadii yaa badii'u
Yaa baaqii yaa waaritsu
Yaa rosyiidu yaa sobuur
Yaa rosyiidu yaa sobuur

Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Laa ilaaha illallooh
Muchammadur rosulullooh


 

<Prev.                           Next>

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan tulis komentar anda untuk hal apapun yang masih berhubungan dengan post pada halaman ini. Dukungan tag HTML: Bold Text, Italic Text, and Link Text (Hanya jika diperlukan).